נקודת האיזון החשבונאית

נקודת האיזון החשבונאית מוגדרת כרמת הפעילות שבה הרווח התפעולי עובר מהפסד לרווח , דהיינו , רמת הפעילות שבה הרווח התפעולי שווה לאפס . נקודת האיזון החשבונאית היא אפוא גם נקודת האיזון התפעולית . כדי למצוא את נקודת האיזון נגדיר כמה משתנים : = Q מספר היחידות שיימכרו = p מחיר המוצר ליחידה = v העלות המשתנה ליחידה = F עלויות קבועות מהגדרות פשוטות אלה אנו מחשבים את סך המכירות , את העלויות ואת הרווח התפעולי באופן זה : )] עלויות קבועות ) + ( עלויות משתנות - [( ( מכירות ) = ( רווח תפעולי ) מהסימנים שקבענו מתקבל = PQ מכירות = VQ עלויות משתנות והרווח התפעולי ( EBIT ) ניתן באמצעות : EBIT = PQ- ( VQ + F ) = Q ( P-V ) -F נמצא את נקודת האיזון שבה הרווח התפעולי שווה לאפס : EBIT = Q { P - V ) -F = 0 ומכאן : QRF = —!— ^ P-V כאשר QBE הוא מספר היחידות שיש למכור כדי שהרווח התפעולי יהיה אפס . אם מספר היחידות שיימכרו יהיה גדול יותר , יהיה הרווח התפעולי חיובי ! אם מספר היחידות שיימכרו יהיה קטן יותר , יהיה הרווח התפעולי שלילי . בנוסחה זו המכנה שווה לתרומה השולית לרווח של כל יחידת מוצר ולכן היחס בין העלויות הקבועות ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ