10.7 ניתוח נקודת האיזון

אחת השאלות החשובות ששואלים מקבלי החלטת ההשקעה במיזם כלשהו נוגעת לזיהוי רמת הפעילות שבה הופך המיזם הנבדק מבלתי כדאי לכדאי . רמת פעילות זאת נקראת רמת האיזון או נקודת האיזון . ( Break-Even Point ) ניתוח נקודת האיזון הוא ניתוח נפוץ ומועיל , אך אם פרישת הזמן של תזרים המזומנים אינה מובאת בחשבון בחישוב נקודת האיזון , הוא עלול להוביל לטעויות בניתוח כדאיות ההשקעה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ