תרשים ‭10.2‬ פונקצ"ת ההתפלגות של הערך הנוכחי הנקי שהתקבלה בסימולציה