לוח ‭10.9‬ דוגמה לתוצאות סימולציה המציגה את התפלגות התזרים, העין הנוכחי הנקי ושיעור התשואה הפנימי של הצעת השקעה לשם הפשטות מוצגות 106 "משיכות" מקריות בלבד בהנחה מפשטת נוספת של תזרים קבוע בשנים 1 עד ‭.6‬ המשיכות האקראיות מוצגות בלוח לאחר שהתזרים התפעולי השנתי סודר מחדש בסדר יורד