10.6 סימולציה

בניתוח רגישות נבדקת בנפרד השפעתו של כל משתנה מפתח על תזרים המיזם ועל מדדי הכדאיות שלו . בניתוח תרחיש נבדקת ההשפעה של מספר מוגבל של שינויים החלים בו בזמן 3 במשתני המפתח על התזרים ועל הכדאיות של המיזם . בניתוח סימולציה ( הדמיה ) נבחנות אפשרויות רבות ככל האפשר של שינויים החלים בה בעת במשתני המפתח , כדי להעריך את השפעתם על התזרים ועל כדאיות ההשקעה במיזם . במסגרת ניתוח הסימולציה , כל אחד מהמשתנים הרלוונטיים מוגדר כמשתנה מקרי במובן הסטטיסטי . הקשר בין המשתנים מנוסח באופן פורמלי ובמסגרת הסימולציה נעשות משיכות מקריות מהמשתנים המקריים תוך חזרה על התהליך מספר רב של פעמים . צירוף התוצאות אמור לתת התפלגות סטטיסטית של רמת התזרים , של הערך הנוכחי , של שיעור התשואה הפנימי ועוד . הסימולציה נעשית בכמה שלבים כמפורט להלן . עיקר הקושי בניתוח זה הוא באמידת הפרמטרים של כל משתנה מקרי וכן באמידת המתאמים הסטטיסטיים בין המשתנים בכל שנה כשלעצמה ובין השנים במשך חיי המיזם . שיטה זו נחשבת לשיטה מורכבת למדי יחסית לניתוח רגישות או יחסית לניתוח תרחיש , אך יש בנמצא תוכנות מיוחדות המקלות על המלאכה . תוכנות כאלה ניתנות ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ