10.5 ניתוח תרחיש

הטיפול בכל משתנה מפתח בנפרד בעת ניתוח רגישות הוא בעל יתרונות חשובים אך זוהי גס חולשתו העיקרית . ניתוח תרחיש מנסה להתמודד עם העובדה שבפועל יש מתאם בין החריגות של משתני המפתח מערכם בתחזית הבסיסית . בניתוח תרחיש נעשה ניסיון להעריך את ההשפעה של שינויים במשתני המפתח החלים בו בזמן על תזרים מיזם ההשקעה ועל מדדי הכדאיות שלו , כגון הענ"נ והשת '' פ . בדרך כלל התרחישים מביאים בחשבון את מצב המשק בכלל , את מצב הענף והתחרותיות בו , את השפעות האינפלציה ועוד , הכול לפי האירועים הנראים רלוונטיים לתזרים המיזם הנבדק . לדוגמה , נניח שהחשש העיקרי הוא מפני רמת הפעילות הכללית במשק . במסגרת ניתוח התרחיש ייעשה ניסיון להעריך את תזרים המיזם בשני תרחישים נוספים על התרחיש שביסוד התחזית הבסיסית : ( 1 ) משק בצמיחה ( 2 ) ? משק במיתון . מובן כי אפשר להעריך את התזרים בתרחישים רבים נוספים , כגון ( 1 ) משק בצמיחה אטית ; ( 2 ) משק בצמיחה מהירה ; ( 3 ) משק במיתון ; ( 4 ) משק בשפל . כל תרחיש מלווה בהסתברות להתממשות ! , וכך ניתן לאמוד את פונקציית ההתפלגות של הענ"נ או של השת"פ של המיזם , כפי שנראה בהמשך . כאשר המשק שרוי במי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ