יתרונות וחסרונות של גישת ניתוח הרגישות

לניתוח הרגישות יתרונות וגם חסרונות אחדים ; דו התהליך של ניתוח הרגישות תורם תרומה חשובה לבדיקת הכדאיות של מיזם השקעה אפשרי בכך שהוא מאלץ את המשקיע לבחון את המיזם לעומקו , על יתרונותיו ועל חולשותיו . תרשים 10 . 1 ולוחות 10 . 7-ו 10 . 6 מראים שהענ '' נ והשת"פ של המיזם רגישים מאוד למחיר המכירה , לעלות חומרי הגלם ליחידה ולשכר לשעת עבודה . כמו כן המיזם חשוף לחריגה אפשרית גדולה של מספר היחידות שיימכרו . מרגע שנעשינו ערים לעובדות אלה , נוכל לבחון דרכים למזער את הפגיעה האפשרית של החריגות האפשריות הללו , ובכך להעניק הגנה מסוימת לתזרים המיזם , לצמצם את רגישותו לחריגות , ובכך להפחית את הסיכון . לדוגמה , ניתן לבחון דרכים לקבע את שכר העבודה בהסכמי עבודה ארוכי-טווח יחסית . ניתן לבחון את האפשרות לייצב ככל הניתן את מחיר חומרי הגלם בחוזי הספקה ארוכי-טווח , באמצעות פעילות בשוק הסחורות העתידיות , בהתקשרויות עם ספקים רבים יותר ועוד , הכול לפי העניין . כמו כן ניתן לבחון את האפשרויות הראליות של מיזם ההשקעה ( נושא שנדון בו בהמשך הפרק , ( כגון הפסקת פעילותו בשלב מוקדם , צמצום פעילותו והסבת חלק מנכסיו למיזם אחר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ