תרשים ‭10.1‬ ניתוח רגישות: רגישות התזרים לחריגות מהתחזית הבסיסית