הערה; תחוס השת"פ שווה לשת"פ בתחזית האופטימית פחות השת"פ בתחזית הפסימית. לוח ‭10.7‬ ניתוח רגישות: שיעור התשואה הפנימי על פי התחזיות החלופיות