הערה; תחום הענ''נ שווה לענ"נ בתחזית האופטימית פחות הענ"נ בתחזית הפסימית. לוח ‭10.6‬ ניתוח רגישות: העיד הנוכחי הנקי בעלות הון של ‭,14%‬ על פי התחזיות החלופיות ‭(₪ )‬