לוח ‭10.5‬ ניתוח רגישות: התזרים התפעולי על פי התחזיות החלופיות ‭(₪ )‬