10.4 ניתוח רגישות

התכנית העסקית של מיזם השקעה כוללת פירוט של הצעת ההשקעה על כל צדדיה ( מימון , שיווק , מיומנות כוח האדם וזמינותו , רישיונות , פטנטים ועוד ) ומצריכה לימוד של פוטנציאל המיזם המוצע לעומקו , הכנת דוחות כספיים פרו-פורמה , אומדן של עלות ההון הנדרש וחישוב הערך הנוכחי הנקי של מיזם ההשקעה . נקודת המוצא של ניתוח הכדאיות היא התחזית הבסיסית , ( Base Case ) דהיינו , התחזית הנראית המאוזנת והמבוססת ביותר לגבי התזרים העתידי הצפוי . אך כל תכנית עסקית , כמעט ללא יוצא מן הכלל , כוללת פרק של ניתוח סיכונים . אחת השיטות הנפוצות ביותר להערכה של מידת הסיכון הכרוכה במיזם השקעה היא ניתוח רגישות . כמעט אין חברה הבוחנת השקעות הון אפשריות בלא לבדוק את רגישות הכדאיות של ההשקעות לסטיות מהתחזיות הבסיסיות . הניתוח גם מסייע לחשוף את המשתנים , אשר טעויות לגביהם או סטיות מהתחזיות המקוריות לגביהם , ישפיעו במיוחד על התוצאות הסופיות , ועל פי רוב יש לבדיקה זו תרומה של ממש להערכת הכדאיות הכלכלית של ביצוע מיזם ההשקעה . ניתן להתגבר על הקשר המאולץ בין פרמיות הסיכון בשנים השונות , אך לשם כך יש להוון את התזרים בשיעורי היוון שונים , ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ