לוח ‭10.2‬ תזרים המיזם UNSAFE ופרמיות הסיכון והזמן