10.2 שיעור היוון מתואם-סיכון

הדרך הנפוצה ביותר לטיפול בנושא הסיכון בהשקעות היא זקיפת פרמיית סיכון לשיעור ההיוון של תזרים ההשקעה . בפרקים קודמים הסברנו ששיעור ההיוון כולל פרמיית סיכון ההולכת וגדלה עם הגידול ברמת הסיכון . שיעור ההיוון המתאים שונה מהשקעה להשקעה ומשתנה גם בהתאם להרכב ההון של החברה . בפרק הבא נרחיב בנושא זה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ