10.1 הקדמה

עניינו של פרק זה הוא ניתוח סיכונים של מיזמי השקעה . תחום ניהול הסיכונים התפתח מאוד בשנים האחרונות והמגמה היא להגיע , Enterprise Risk Management ( 81 « 4 ) -ל כלומר , לניהול אינטגרטיבי של כל סיכוני החברה . מבחינים בין סוגים שונים של סיכון ; לא כולם רלוונטיים לכל חברה ובוודאי לא במידה שווה . להלן סוגי הסיכון העיקריים שהחברה עשויה להיות חשופה להם : סיכון אסטרטגי ו כיווני התפתחות , הקצאת משאבים , פיתוח שווקים חדשים , מיתוג וכוי סיכון תפעולי : ייצור , לוגיסטיקה , שיווק ופרסום , השקעות בנדל"ן , מדיניות מלאי , כוח אדם , טכנולוגיית מידע , שרשרת אספקה , תמיכה לאחר המכירה , שינויים בצד הביקוש למוצרי החברה ושירותיה וכוי סיכון פיננסי : סיכון שוק , סיכון אשראי , סיכון נזילות , מבנה הון וכף סיכון ציות י לחוק , לפיקוח , לדיווח , לשקיפות , לנהלים ולסטנדרטים הפנימיים ופו' על החברה לנתח ולזהות את מכלול הסיכונים הרלוונטיים לה ולפעילותה י אלה מגדירים את הסיכון העסקי שלה . עולם הסיכונים של כל חברה עשוי להיות שונה והוא תלוי בגורמים רבים : ענף הפעילות של החברה , גודל החברה ומורכבותה , מידת הפיקוח השוררת בענף...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ