לוח ‭9.25‬ תזרים לאחר מס של הלוואה מסובסדת לעומת הלוואה רגילה שיעור הריבית ‭16%‬ ושיעור המס ‭32°/0‬