הלוואות מסובסדות

הלוואות מסובסדות הן הלוואות שתנאיהן משופרים יחסית לתנאים שהחברה יכולה להשיג במסגרת ההלוואות הרגילות בשוק ההון . נניח שבתנאי השוק הרגילים חברה יכולה לקבל הלוואה לשנה אחת , בשער ריבית של . 20 % נניח גם כי הממשלה מוכנה להעמיד לרשות החברה הלוואה לשנה בשיעור זהה . במקרה כזה ההלוואה הממשלתית טובה כהלוואה בשוק ההון ; אין מעלה כלשהי לקבלת ההלוואה מהממשלה דווקא , ומבחינת החברה ההלוואה הממשלתית היא בעלת ערך נוכחי נקי השווה 0-ל י NPV = + 100- — = 0 1 . 2 לעומת זאת , אם ההלוואה הממשלתית ניתנת בריבית בשיעור של 10 % בעוד ההלוואה בשוק ההון היא בריבית בשיעור של , 20 ° / 0 שווי הסובסידיה הממשלתית הוא . ₪ 8 . 33 אפשר לחשב את שווי הסובסידיה באמצעות היוון הסובסידיה עצמה ; = 10 / 1 . 2 = 8 . 33333 שווי הסובסידיה לחלופין , אפשר לחשב את שווי הסובסידיה באמצעות היוון התזרים של ההלוואה המסובסדת בשיעור ההיוון הבלתי מסובסד בשוק : = + 100 - 110 / 1 . 2 = 8 . 33333 שווי הסובסידיה אם כן , אנו רואים שניתן לחשב את שווי הסובסידיה באמצעות היוון תזרים ההלוואה המסובסדת בשיעור ההיוון הבלתי מסובסד , היינו שיעור ההיוון של הש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ