לוח ‭9.23‬ שיעור הפחת מהשווי המקורי של הנכס על פי שיטת היתרה הפוחתת הכפולה עם מעבר לקו ישר