לוח ‭9.22‬ שיעור הפחת מהשווי ההתחלתי של הנכס בשתי שיטות פחת אורן חיי המס של הנכס הוא 8 שנים, וערך הגרט לצורכי מס הוא אפס