9.6 תמריצי השקעה

במקרים מסוימים יש צורך להעריך את התרומה הכלכלית של תמריצי השקעה . בדרך כלל רבה חשיבותם של תמריצי ההשקעה במשקים בעלי רמת פיתוח נמוכה יחסית . ככל שהמשק מפותח יותר , גוברות בו התחרות החופשית ופתיחותו ליבוא ויצוא של סחורות , שירותים והון . במקביל מצטמצמים בו תמריצי ההשקעה . עם זאת , גם מדינות מפותחות מעניקות הגנות שונות ותמריצים , בעיקר בענפים מסוימים , כגון חקלאות , מלונאות , תעופה ועוד . בישראל היו נהוגים תמריצים רבים ושונים במשך שנים רבות . מענקים , הלוואות מסובסדות , תמריצים מיוחדים ליצוא , הקלות מס ופחת מואץ הם חלק מן ההטבות שניתנו . עם הפיכתו של המשק לתחרותי ופתוח בוטלו רבים מהתמריצים או צומצמו , אך הם לא נעלמו לחלוטין . דוגמה לתמריץ שהיה נפוץ מאוד בעבר וקיים בחלקו גם היום הוא הגנה מפני יבוא מתחרה . הגנה כזו קיימת , למשל , בענפי החקלאות והתעופה . לדוגמה , חברת "אל על" מוגנת על ידי מדיניות ממשלתית המצמצמת תחרות חיצונית ומצרה את צעדיה באמצעות הגבלות מנהליות המעוגנות בתקנות ובחוקים שונים שאינם הולמים משק תחרותי ומפותח . המטרה העקרונית של מתן תמריצים להשקעה היא עידוד השקעות , בדרך כלל הש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ