לוח ‭9.21‬ התזרים הנומינלי והתזרים הראלי של מיזם ההשקעה של חברת ''בוזון טכנולוגיות בע‭"מ''‬