לוח ‭9.20‬ מקדמי הכפל הנומינליים עבור מיזם ההשקעה של חברת "בחון טכנולוגיות בע‭"מ"‬