לוח ‭9,19‬ שיעורי השינוי השנתיים הצפויים במחירים ובעלויות בסעיפי התזרים השונים בארבע שנות חיי מיזם ההשקעה