לוח ‭9.17‬ התזרים והעיד הנוכחי הנקי של מיזם השקעה בשתי הנחות חלופיות לגבי שיעור האינפלציה