הערך הנוכחי הנקי בתנאי אינפלציה בלתי ניטרלית

כאשר האינפלציה אינה ניטרלית , היא משפיעה על הענ '' נ של ההשקעה ביחס לענ"נ המתקבל בהנחת יציבות מחירים , גם אם שיעור ההיוון משתנה ביחס לשיעור האינפלציה הצפויה על פי נוסחת פישר . אולם גס במקרה זה הענ"נ המחושב באמצעות היוון התזרים הראלי בעזרת שיעור ההיוון הראלי זהה לזה המחושב באמצעות היוון התזרים הנומינלי בעזרת שיעור ההיוון הנומינלי . נדגים את נושא האינפלציה הבלתי ניטרלית בעזרת שתי דוגמאות . נפתח בדוגמה פשוטה למדי ובה כל סעיפי התזרים , להוציא סעיף אחד , משתנים בערכם הנומינלי בשיעור האינפלציה הכללית . הסעיף שערכו הנומינלי אינו משתנה בשיעור האינפלציה הוא מגן המס של הפחת , המבוסס על ערך הספרים של הנכסים . משום כך ערכו הנומינלי אינו מושפע מהתהליך האינפלציוני " . הערך הראלי של מגן המס נשחק עם הזמן , והענ"נ של ההשקעה נפגע . הנתונים מרוכזים בלוח , 9 . 17 המציג שתי חלופות לגבי שיעור האינפלציה . בחלופה א שיעור עליית המחירים הוא 0 ° / 0 ופירוש הדבר הוא כי אין ציפיות לאינפלציה , ואילו בחלופה ב שיעור האינפלציה הכללית החזויה הוא 6 % לשנה . מאחר שבחלופה א האינפלציה החזויה היא , 0 ° / 0 ברור כי אין הבדל ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ