הערך הנוכחי הנקי בתנאי אינפלציה ניטרלית

כאמור , מצב של אינפלציה ניטרלית הוא מצב תאורטי , אך הוא נוח לשם ניתוח והבנת הקשר בין שיעור האינפלציה הצפוי לבין כדאיות ההשקעה . כאשר האינפלציה ניטרלית ומחירי כל המוצרים והשירותים משתנים בשיעור אחיד , גם מדד המחירים משתנה באותו שיעור , וזהו אפוא שיעור האינפלציה . לדוגמה , אם כל מוצר וכל שירות צפויים להתייקר בשיעור של 8 % לשנה , שיעור עליית המדד גם הוא 8 % לשנה . כיצד משפיעה אינפלציה מסוג זה על הערך הנוכחי הנקי של מיזם השקעה ? בהנחה שאכן כל סעיף הכנסה וכל סעיף הוצאה ללא יוצא מן הכלל , כולל מגן המס של הפחת ( אשר בפועל מבוסס לעתים קרובות על ערך הספרים של הנכסים , ( מושפע מקצב האינפלציה בשיעור זהה לזה של כל המוצרים והשירותים , ובהנחה שעלות ההון מושפעת מהאינפלציה הצפויה על פי נוסחת פישר , אינפלציה ניטרלית לא תשפיע על הערך הנוכחי של תזרים המזומנים כלל ועיקר . את הערך הנוכחי הנקי ניתן לחשב באחת משתי דרכים ? היוון התזרים הנומינלי בשיעור ההיוון הנומינלי , שיטה שנכנה אותה Nominai-to-Nominai היוון התזרים הראלי בשיעור ההיוון הראלי , שיטה שנכנה אותה Reai-to-Rea ! אם האינפלציה הצפויה ניטרלית ושיעור ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ