אינפלציה ניטרלית ואינפלציה בלתי ניטרלית

3 שיעור האינפלציה נמדד באמצעות שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן . המדד עצמו הוא ממוצע של מחירי "סל" המוצרים והשירותים הנכללים בו . בפועל , המחירים משתנים בשיעורים שונים : יש מוצרים ושירותים שמחירם עולה בשיעור גבוה מהממוצע ויש כאלה שמחירם עולה בשיעור נמוך מהממוצע או אף יורד . אינפלציה ניטרלית מוגדרת כמצב שבו מחירי כל המוצרים והשירותים , בלא יוצא מהכלל , משתנים באותו שיעור . זהו מצב תאורטי בלבד ; בפועל קיימת אינפלציה בלתי ניטרלית או אינפלציה דיפרנציאלית , ובה מחירי המוצרים והשירותים משתנים בשיעור שונה זה מזה לאורך זמן , ושיעור האינפלציה אינו אלא ממוצע משוקלל של שיעורי השינוי הללו 1 השקלול נעשה על פי חלקו של כל מוצר או שירות ב"סל" ההוצאות . נחלק את הדיון בהשפעת האינפלציה על תזרים המזומנים ועל הערך הנוכחי הנקי של השקעות לשני חלקים . ראשית נניח שהאינפלציה היא אינפלציה ניטרלית ורק אחר כך נדון באינפלציה דיפרנציאלית .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ