אינפלציה ושיעורי התשואה

בפרק 2 דנו בהרחבה בקשר בין שיעורי התשואה לשיעור האינפלציה החזויה . ראינו כי על פי נוסחת פישר , הקשר הוא כלהלן ו \ + k N = ( 1 + ^) 0 + 0 ) אן : = k N שיעור התשואה הנומינלי = k R שיעור התשואה הראלי = 6 שיעור האינפלציה הצפוי , או "ציפיות האינפלציה' אף שנוסחת פישר אינה תיאור מושלם של המציאות , נהוג לקבל אותה כנוסחת קירוב נאותה , בטווח הארוך לפחות . נתחיל אפוא בהנחה כי נוסחת פישר אכן מתקיימת ונעבור לבחון בעזרתה את השפעת האינפלציה על כדאיותו של השקעות הון .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ