9.5 תקצוב הון בתנאי אינפלציה

עד כה התעלמנו מהשפעת האינפלציה על הכדאיות הכלכלית של השקעות ועל ההחלטות בתחום תקצוב ההון , אך החלטות השקעה מתקבלות לעתים קרובות בסביבה כלכלית שבה יש ציפיות לאינפלציה . מאחר שתזרים המזומנים פרוס על פני שנים בדרך כלל , השינויים ברמות המחירים עשויים להשפיע במידה רבה מאוד על כדאיות ההשקעות . מובן כי אין לדעת מה יהיו שינויי המחירים בעתיד , אך יש להביא בחשבון את שיעורי האינפלציה הצפויים לתקופת ההשקעה העתידית בבואנו לערוך את חישוב הכדאיות הכלכלית של מיזם השקעה . כמו כן יש להביא בחשבון את מידת אי-הוודאות בדבר שיעורי האינפלציה העתידיים . שיעורי האינפלציה הצפויים לעתיד עשויים לשנות את ההחלטה בדבר קבלה של השקעות בלתי תלויות או דחייתן , ולשנות את הדירוג של חלופות השקעה המוציאות זו את זו . השפעת האינפלציה על כדאיות ביצוע ההשקעות באה לידי ביטוי בשני תחומים ו . 1 ההשפעה על שיעורי התשואה הנדרשים בשוק ההון ( ומכאן גם על עלויות ההון ) . 2 ההשפעה על תזרים המזומנים של ההשקעה  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ