לוח ‭9.13‬ נתונים בסיסיים על תשע חלופות השקעה בלתי תלויות ‭(₪ )‬