לוח ‭9.12‬ ההשקעה הראשונית והערך הנוכחי הנקי של שלוש חלופות השקעה בלתי תלויות