בחירת חלופות ההשקעה במצב של קיצוב הון

במצב של קיצוב הון , עקרון הערך הנוכחי הנקי מתמקד בהשאת הערך הנוכחי הנקי מתקציב ההשקעה כולו , ולכן הוא עלול להביא לדחיית השקעות בעלות ערך נוכחי נקי גבוה לטובת השקעות בעלות ערך נוכחי נמוך יותר . דוגמה פשוטה תבהיר את העניין . דוגמה חברה בוחנת שלוש תכניות השקעה בלתי תלויות , , c-t B , A כמוצג בלוח . 9 . 12 תקציבה של החברה לשם כך הוא מיליון . ₪ דירוג ההשקעות על פי הערך הנוכחי הנקי מצביע על כך שהשקעה B היא בעלת הערך הנוכחי הגבוה ביותר ועל כן נראה במבט ראשון כי היא ההשקעה המועדפת . בחירת חלופת השקעה זו לא תותיר בידי החברה הון להשקעות נוספות והערך הנוכחי הנקי הכולל מתקציב ההשקעה יהיה אפוא . ₪ 74 , 000 אולם הנתונים מראים כי מוטב להשקיע בחלופות , C- ) A שההשקעה הראשונית בהן אפשרית במסגרת מגבלת התקציב . אמנם הערך הנוכחי הנקי של כל אחת מהשקעות אלה נמוך מזה של חלופה , B אך סכום הערך הנוכחי הנקי של שתי חלופות השקעה אלה הוא , ₪ 81 , 000 סכום העולה על הערך הנוכחי הנקי של השקעה . B אמנם זוהי דוגמה פשוטה , אך היא מלמדת על העיקרון ; כאשר בחירת חלופות ההשקעה נעשית באילוץ של מגבלת תקציב , על החברה לבחור בש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ