הגבלות לא כספיות

לעתים חברות מתקשות להוציא לפועל תכניות השקעה רבות בו בזמן גם אם ההון הדרוש להשקעה זמין . ההגבלה במקרים אלה אינה הגבלת תקציב , אולם התוצאה דומה . החברה נאלצת לבחור בחלק ממיזמי ההשקעה הפוטנציאליים ולדחות חלק מהם למרות כדאיותם הכלכלית . בדרך כלל הכדאיות הכלכלית של כל מיזם השקעה נבדקת בנפרד מזו של מיזמים אחרים , אולם לעתים מתברר כי למרות הכדאיות הכלכלית , ביצוע תכניות רבות בפרק זמן קצר עלול לפגוע באיכות הביצוע ובהצלחת ההשקעות . מצבים כאלה שכיחים למדי לנוכח המחסור בכוח אדם מיומן , מחסור במנהלים בכירים ומנוסים היכולים לשאת באחריות לביצוע של מיזמי השקעה רבים בעת ובעונה אחת , מחסור זמני או מתמשך בשטחים מתאימים , תהליכים מנהליים מתמשכים של קבלת רישיונות ואישורים ועוד . כל אלה והגבלות דומות עשויים לגרום לדחייה או אף לביטול של תכניות השקעה רווחיות . במקרים כאלה על החברה לבחור בהשקעות שביכולתה לבצע בפרק הזמן המתוכנן ולעמוד בהגבלת ההון , בהגבלת 1 כוח האדם המתאים או בכל הגבלה אחרת שעליה לעמוד בה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ