הגבלות בקווי האשראי

חברות רבות נוהגות להימנע ככל האפשר מהנפקת מניות ( למשל עקב שיקולי שליטה בחברה , שיקולי עלות ההון , רצון להגביל את הסיכון פיננסי וכן הלאה ) והן מגבילות את עצמן למימון השקעות חדשות מהרווחים שלא חולקו לבעלי המניות ומהלוואות . סכום האשראי שחברה יכולה לגייס בפרק זמן נתון באמצעות הנפקת איגרות חוב לציבור או באמצעות הלוואות בנקאיות או אחרות , מוגבל במקרים רבים , בייחוד בחברות שאיתנותן הפיננסית אינה רבה . הגבלת האשראי עשויה להיות פרי יוזמתה של החברה עצמה משום שאינה מעוניינת להגדיל את מרכיב ההלוואות בהונה מעל לרמה מסוימת , אך היא עלולה גם לנבוע מהיעדר נכונותם של המשקיעים בשוק ההון לרכוש את איגרות החוב המונפקות בעלות סבירה לחברה . גם הניסיון לגייס הון באמצעות הלוואה בנקאית עלול להיתקל בריבית גבוהה מדי שדורש הבנק או - במקרים קיצוניים יותר - בסירוב של הבנק להעניק את האשראי . חברה המתקשה לעמוד בפירעון חובותיה נתקלת לעתים קרובות בקו אשראי מוגבל ובחוסר כדאיות של גיוס הון עצמי בבורסה . הגבלת האשראי הבנקאי שכיחה גס בחברות קטנות יחסית שנגישותן לשוק ההון בעייתית . ההון של חברות כאלה מגיע לעתים קרובות מהבנ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ