מבנה החברה, השליטה וחלוקת הסמכויות

סיבה אפשרית אחת להגבלת התקציב היא , שעל מנהלי היחידות השונות בחברה ( מנהלי המפעלים , מנהלי החטיבות וכן הלאה ) להתאים את תקציב ההשקעה שלהם לסך ההון הפנוי להשקעה בחברה כולה . במקרה כזה צורכי גיוס ההון בחברה נקבעים בהנהלת החברה , מתוך שיקולים כלליים לחברה שלעתים אינם עולים בקנה אחד עם צורכי היחידות השונות . במקרים אלה הנהלת החברה קובעת לכל יחידה תקציב קשיח לפרק זמן נתון . במשך פרק זמן זה נאלצת אותה יחידה להסתפק בתקציב שיועד לה ואין באפשרותה לחרוג ממנו . מצב כזה אפשרי גם בשל מבנה השליטה בחברה , בשל חלוקת הסמכויות , בשל סדרי העבודה הפנימיים ובשל לוחות הזמנים של קבלת ההחלטות . בחברות בינוניות וגדולות יש במקרים רבים פער זמנים בין קבלת ההחלטה בדבר חלוקת הרווחים וגיוסי ההון לבין המועדים שבהם מתקבלות החלטות ההשקעה . מרגע שהתקבלה מסגרת השקעות ההון לתקופה מוגדרת ( כגון שנת התקציב הקרובה , ( כל יחידה בחברה מקבלת את התקציב שלה לפרק הזמן האמור , וכל תכניות ההשקעה העומדות להתבצע בפרק זמן זה חייבות לעמוד במגבלת התקציב שנקבע .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ