9.4 קיצוב הון

קיצוב הון ( Capital Rationing ) הוא מצב שבו החלטות השקעה מתקבלות כאשר גודלו של תקציב ההשקעה מוגבל . בניתוח עד כה הנחנו שאין מגבלה כזו וכי החברה יכולה לגייס את כל ההון הדרוש לביצוע השקעות בעלות כדאיות כלכלית , ואכן בדרך כלל החברה מצליחה לגייס הון להשקעותיה הרווחיות , שכן התחרות בשוק ההון נועדה לכך שההון אכן יוזרם אל אותן השקעות שערכן הנוכחי הנקי חיובי . במקרים רבים קיימת מגבלה על סך ההון המיועד להשקעה והחלטות ההשקעה מתקבלות במגבלה זו , בעיקר בטווח הקצר . מגבלה כזו עשויה לנבוע מסיבות שונות ו  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ