לוח ‭9.10‬ התזרים התפעולי נטו מחלופות השקעה BOA בהנחת השקעה חוזרת בחלופה ‭,6‬ בתנאי תזרים שונים