ניתוח שרשראות חילוף

כאשר התזרימים העתידיים הצפויים בחוליות חוזרות של ההשקעה אינם זהים לתזרים השקעה המקורית , שיטת התזרים השנתי השקול כפי שהוצגה אינה ישימה , ויש לערוך את ההשוואה באמצעות יצירת שרשראות חילוף ( Replacement Chains ) ולנטרל בעזרתן את הפרשי הזמן בין החלופות . נשוב לדוגמה הקודמת ולנתונים בלוח . 9 . 8 נניח שניתן לחזור על ההשקעה בחלופה , B אך בתנאים אחרים י מחיר המלגזות בזמן 3 יהיה גבוה 20 ° / 0-ב ממחירן בזמן 0 ואילו התזרים בשנים 4 עד 6 צפוי להיות נמוך יותר מהתזרים בשנים 1 עד , 3 כמוצג בלוח . 9 . 10 חישוב הערך הנוכחי הנקי מראה כי במקרה זה חלופה A שערכה הנוכחי הוא ₪ 177082 , , , , עדיפה על פני חלופה , B שערכה הנוכחי הוא ₪ 148 , 306 בלבד . שיטת התזרים השנתי השקול מצביעה גס היא על העדיפות של חלופה : A התזרים השנתי השקול של A הוא ₪ 43 , 071 לשנה למשך שש שנים וזה של חלופה B הוא ₪ 36 , 072 לשנה במשך שש שנים . אולם אם אין פער זמנים בין אורך החיים של שתי החלופות , הערך הנוכחי הנקי מדרג את חלופות ההשקעה בדירוג זהה לזה של התזרים השנתי השקול . מכאן שבעת דירוג ההשקעות לצורך בחירה ביניהן , אין לתזרים השנתי השק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ