התזרים השנתי השקול

ניתן לחשוף את העדיפות של חלופה , B בהנחות המגבילות שהנחנו , גם בדרך אחרת , באמצעות חישוב התזרים השנתי השקול . ( Equivalent Annuity ) התזרים השנתי השקול מוגדר כתזרים קבוע שמשך חייו שווה למשך שנות חיי ההשקעה , כך שערכו הנוכחי שווה לערך הנוכחי הנקי של ההשקעה . כאשר התזרים מהחוליות העוקבות בשרשרת החילוף זהה ( כמו בדוגמה זו , ( ניתן להשוות את חלופות ההשקעה המוציאות זו את זו על בסיס התזרים השנתי השקול . נסביר את השיטה ונתמקד תחילה בחלופה A . ראינו שהערך הנוכחי הנקי של חלופה זו הוא ₪ 177 , 082 או ₪ 177 , 081 . 56 בחישוב מדויק יותר . ניתן לשאול . מהו התזרים השנתי הקבוע שאילו התקבל בשנים 1 עד 6 ( שימו לב : ללא השקעה ראשונית בזמן , ( 0 היה ערכו הנוכחי זהה לערך הנוכחי הנקי של חלופה ? A נסמן תזרים זה EA ( A ) -3 ונחשב י 1 £ A ( A )« PVFA ( 12 % , 6 ) = 177 , 081 . 56 ומכאן ( ההבדלים נובעים מעיגול מספרים : ( 177 , 081 . 56 177 , 081 . 56 EA ( A ) = = 43 , 070 . 79 PVFA ( 12 % , 6 ) 4 . 1114 לוח 9 . 9 מציג את התזרים השנתי השקול לצד הערך הנוכחי של התזרים לזמן 0 בשיעור היוון של . 12 % הערך הנוכחי של ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ