לוח ‭9.8‬ התזרים התפעולי נטו מחלופות השקעה ‭^ B A‬