הערה הפחת השנתי על המכונה הישנה הוא ‭(12,000/8) ₪ 1,500‬ ואילו הפחת השנתי על המכונה החדשה הוא ‭.(14,400/8) ₪ 1,800‬ אס כן, ההפרש הוא ‭.₪ 300‬ לוח ‭9.6‬ תזרים הפרשי מהחלפת המכונה בזמן ‭:1‬ התזרים התפעולי השוטף