לוח ‭9.5‬ תזרים הפרשי מהחלפת המכונה בזמן ‭:1‬ צד הנכסים