לוח ‭9 A‬ מחיר המגונה החדשה והתמורה למכונה הישנה בנקודות זמן חלופיות