הערה הפחת השגתי על המכונה הישנה הוא ‭(12,000/8) ₪ 1,500‬ ואילו הפחת השנתי על המכונה החדשה הוא ‭.(20,000/8) ₪ 2,500‬ ההפרש הוא אפוא ‭.₪ 1,000‬ לוח ‭9.2‬ תזרים הפרשי מהחלפת המכונה: התזרים התפעולי השוטף