הערות: א. ערך הספרים של המכונה החדשה בסוף שנה 5 הוא ‭₪ 7,500‬ ועל כן המכירה מממשת הפסד הון (לצורכי מס) בסך ‭.₪ 3,500‬ כתוצאה מכך נוצר זיכוי מס בסך של ‭.₪ 1,400 = 0.4 *3,500‬ ב. הפחת השנתי של המכונה הישנה הוא ‭₪ 1,500‬ לשנה ‭.(12,000/8)‬ ערך הספרים כעבור שלוש שנים מיום רכישת המכונה הישנה הוא ‭,(12,000 - 3*1,500 ) ₪ 7,500‬ ורווח ההון שווה ‭.₪ 1,000-ל‬ על כן מס רווח ההון הוא בסך ‭₪ 400‬ (ראו שורה 5 שנה ‭.(0‬ ג. ערך הספרים של המכונה הישנה בסוף השנה החמישית הוא ‭.0‬ על כן כל התמורה בסך ‭₪ 1,000‬ היא