9.2 בדיקת הכדאיות של החלפת ציוד

סוגיית החלפת הציוד עולה פעמים רבות . שינויים טכנולוגיים , שינויים בטעמי הצרכנים , הצורך לשדרג את איכות המוצרים , שינויים בסביבה התחרותית שבה פועלת החברה וסיבות רבות אחרות - כל אלה מצריכים לעתים קרובות בחינה של כדאיות החלפת הציוד טרם התבלותו המלאה . נסביר את שיטת הבדיקה בעזרת דוגמה מספרית . דוגמה חברה מפעילה מכונה שנרכשה לפני שלוש שנים במחיר . ₪ 12 , 000 אורך חיי המכונה לצורכי מס הוא שמונה שנים ומחירה בשוק הוא . ₪ 8 , 500 מחירה של מכונה חדשה ומשוכללת יותר המיועדת להחלפת הישנה הוא , ₪ 20 , 000 ואורך חייה לצורכי מס הוא שמונה שנים . הפחת מחושב על פי שיטת הקו הישר , לערך גרט אפס . החברה בוחנת את החלפת המכונה הישנה במכונה חדשה . החברה מתכננת להפעיל את המכונה החדשה במשך חמש שנים . התחזית היא כי לאחר חמש שנים יהיה אפשר למכור את המכונה החדשה תמורת , ₪ 4 , 000 ואילו את המכונה הישנה - אם לא תוחלף - יהיה אפשר למכור בעוד חמש שנים תמורת . ₪ 1 , 000 המכונה החדשה צפויה להגדיל את צורכי ההון החוזר , ₪ 6 , 000-ל ₪ 5 , 000-מ להגדיל את היקף המכירות ₪ 2 , 000-ב לשנה ולהקטין את ההוצאות ₪ 5 , 000-ב לשנה . שיע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ