9.1 הקדמה

הפרק הקודם הוקדש להכנת תחזית תזרים המזומנים והוצגו בו הנושאים המרכזיים בתחום זה . אולם הכנת התזרים הלכה למעשה מצריכה לעתים קרובות עיסוק בסוגיות נוספות שלא נדונו עד כה , למשל תחום הפעילות של החברה , תנאי שוק ההון והכלכלה בכלל , מעורבות הממשלה בעידוד השקעות הון ועוד . חברה בענף הפיננסים נדרשת לסוגיות שונות מאלה שנדרשת להם חברה מענף הנדל '' ן וחברה הפועלת בענף הטכנולוגיה העילית נדרשת לסוגיות שונות מאלה של חברה הפועלת בתחום ה"כלכלה הישנה . '' כמו כן , סוגיות אחדות עשויות להיות חשובות בתקופות מסוימות וחשובות פחות בתקופות אחרות . למשל , לסוגיית השפעתה של האינפלציה על כדאיות ההשקעה נודעת חשיבותה רבה בתקופות שבהן שיעורי האינפלציה גבוהים יחסית , אך חשיבותה פחותה בהרבה בתקופות של יציבות מחירים . בפרק זה נגביל את עצמנו לדיון בסוגיות אחדות העשויות להיות לתועלת בהכנת תחזית תזרים המזומנים של השקעות מסוימות . אף שאין בסוגיות שנבחרו כדי לייצג את המגוון הגדול של הסוגיות העשויות להתעורר בכל סוגי ההשקעות , העניינים העקרוניים המועלים בפרק עשויים לתרום ולהיות לעזר גם בסוגיות שאינן נדונות כאן במפורש . ואלה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ