הערות: א. התזרים החיובי בשורה 1 שנה 6 מייצג תחזית למחיר המכירה של הנכס. ב. הפחת המצטבר מחושב באמצעות צבירת הפחת השנתי (שורה ‭(3‬ משנה 1 והלאה על פי הנתונים מחלק אי של הלוח. ג. רווח ההון בשנה 6 (שורה ‭(4‬ הוא ההפרש בין מחיר המכירה הצפוי לבין ערך הספרים של הנכסים. ד. מס רווח ההון בשנה 6 (שורה ‭(5‬ הוא ‭34%‬ מרווח ההון. ה. ההון החוזר הנדרש בשנה נתונה מהווה ‭9%‬ מהמכירות הצפויות לשנה העוקבת (שורה ‭,1‬ חלק אי‭.(‬ לדוגמה, ההון החוזר הנדרש בשנה 2 הוא ‭9°/0‬ מהמכירות הצפויות בשנה ‭.3‬ ו. ההשקעה בהון החו