לוח ‭8.10‬ בניית התזרים לאחר מס וחישוב הערך הנוכחי הנקי של מיזם השקעה ‭(₪ )‬