המיסוי בתחום הנכסים

כאשר חברה רוכשת נכס בר-פחת , אין על כך חיוב מס או זיכוי מס . לעומת זאת , בעת מכירת נכס כזה יש בדרך כלל חיוב מס או זיכוי . המפתח לחיוב או לזיכוי המס הוא במחיר המכירה של הנכס יחסית לערכו בספרים . כאשר מחיר המכירה גבוה מערך הנכס בספרים , הפער הוא רווח הון החייב במס ; כאשר מחיר המכירה נמוך מערך הנכס בספרים , הפער הוא הפסד הון הניתן לניכוי מרווחי הון אחרים של החברה . מכאן , שכאשר נכס נמכר במחיר העולה על ערכו בספרים , התמורה נטו שמקבלת החברה נמוכה ממחיר המכירה ; כאשר הוא נמכר במחיר נמוך מערכו בספרים , התמורה נטו לחברה עולה על מחיר המכירה . ערך הספרים של נכס בר-פחת שווה לעלות הרכישה בניכוי הפחת המצטבר . דוגמה : נניח שחברת "מיץ עסיס בע '' מ '' רכשה לפני שנתיים נכס במחיר של . ₪ 10 , 000 הנכס מפוחת בקו ישר לשווי אפס על פני חמש שנים . מכאן שהפחת השנתי הוא ₪ 2 , 000 והפחת המצטבר לתחילת השנה השלישית הוא . ₪ 4 , 000 בתחילת השנה השלישית ערך הספרים של הנכס ( מחיר רכישה , , ₪ 10 , 000 פחות פחת מצטבר , ( ₪ 4 , 000 הוא , ₪ 6 , 000 כפי שמראה לוח . 8 . 8 נניח שהחברה מוכרת את הנכס בסוף השנה השנייה ( כלומר ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ